Serveis

L'èxit en un procés de selecció es bàsic per la competitivitat de l'organització i requereix d'experts en la recerca i avaluació del talent per assegurar la integració de professionals adequats que aportin eficàcia, motivació i talent en uns moments en el que es necessita sumar esforços , creativitat i adaptació al processos de canvis.

Apropant-se a la cultura, els valors i la estructura de l'organització fem una recerca eficaç i realitzem un procés de selecció acurat que s'adapta a les necessitats del client i que té en compte les motivacions , les competències i el perfil actitudinal i personal dels candidats.

Per això és molt important una comunicació fluida amb el client , conèixer en profunditat el perfil del lloc a cobrir i a partir d'aquí treballar conjuntament assessorant de la millor estratègia de recerca i definir amb cura que s'espera de la persona que s'incorpori a l'organització actuant amb ètica i transparència en tot el procés.

Mitjançant una recerca activa tenint en compte tant amb els mitjans tradicionals i les xarxes socials abordem un procés de selecció obert amb la realització d'entrevistes personals , avaluació de les competències i elaborant un informe detallat on s'inclouen tots els aspectes avaluats de la persona i la seva adequació al perfil i la seva projecció professional.

El compromís, la flexibilitat i la proximitat amb el client així com el respecte per els candidats és fonamental per aconseguir un procés de selecció rigorós i eficaç, tenir en compte els valors de l'organització i facilitant la integració de les persones que volen optar per un canvi a partir de les seves inquietuds, i motivacions.

AVALUACIÓ DE PERSONAL

Avaluem el potencial i el talent d'una persona , coneixem quines son les seves motivacions, identificant les seves competències, actituds.

Això permet identificar la adequació al lloc de treball de possibles candidats interns/externs, promocions internes, adaptació a canvis , detecció de necessitats formatives o en la realització de polítiques avançades en la gestió de persones.

Els nostres programes formatius volen afavorir el desenvolupament de competències i d'habilitats personals que permetin l'adaptació als constants canvis i facilitin el creixement personal i professional.
Una formació especialitzada en habilitats personals, l' auto coneixement i tècniques de reorientació professional mitjançant eines dinàmiques que ajudin a integrar i a interioritzar els conceptes que es treballin i que permetin una adequada gestió del canvi.

Si desitges obtenir informació sobre els cursos que realitzem pots llegir el nostre blog on informem dels cursos que impartim i d'aquells altres que ens semblen que poden ser veritablement interessants .

Amb l'assessorament professional i l'acompanyament personal podràs identificar quines són les teves habilitats, fortaleses ,definir els teus interessos i fixar l'objectiu cap a on vas, afrontant amb èxit els reptes.

Incorporar nous recursos, tècniques i estratègies per aconseguir un estat de benestar personal que ens permeti afrontar de manera positiva els canvis, desenvolupar la nostra resiliència, la nostra autoconfiança, desbloquejar les nostres pors i revisar les nostres creences per poder-nos posicionar i passar a l'acció en situacions d'incertesa com l'actual.

Des de la persona amb tot el seu potencial anem acompanyant, de manera individual o amb grup, un programa de recerca de feina per persones aturades o persones que vulguin reorientar la seva trajectòria professional

T'assessorem i et facilitem conèixer l'entorn laboral actual, saber per on es mouen les ofertes de feina, com accedir-hi i com utilitzar-les; així com millorar i elaborar les eines que necessitem per participar en els processos de selecció i gestionarles adequadament (CV, cartes de presentació, etc) i a comprendre les habilitats que es posen en marxa en una entrevista de feina ( comunicació, imatge personal, …) per realitzar una recerca de feina efectiva i creativa.

 • ENTREVISTES INDIVIDUALS D'ASSESSORAMENT
 • PASSACIO DE TEST D'INTERESSOS, PERSONALITAT, COMPETÈNCIES
 • ELABORACIO PLA D'ACCIÓ
 • ABORDAR L'ENTREVISTA DE SELECCIÓ
 • CONFECCIÓ D'EINES DE RECERCA (cv, cartes de presentació, recerca 2.0)
orientacio

El coaching es un procés d'acompanyament personal on es treballa per a la consecució d'objectius ja siguin personals o professionals.

Acompanyo a les persones mitjançant una conversa, fent preguntes, provocant la reflexió, la presa de consciència i a mirar des d'un altre punt de vista. Prenent consciència d'allò que ens limita i del potencial i recursos propis podem passar a l'acció i desenvolupar els objectius que volem assolir tant a nivell personal com professional.

Treballo en sessions individuals on creant un espai de confiança i compromís permet a la persona anar trobant per si mateix estratègies i aprenentatges que donen pas a noves maneres d'actuar, a comprometre's amb el canvi i a confiar en sí mateix a aconsseguir allò que es proposa.

El meu treball és estimular i facilitar, a través de preguntes, la trobada de respostes per part del coachee (client). No és tracta de donar solucions, només ajudar a trobar-les per si mateix.

PER A QUI?

 • Per a persones que volen millorar el seu benestar personal i emocional
 • Treballar l' assertivitat, les pors, els límits, la seguretat en un mateix/a, autoestima, creences, etc.
 • Iniciar un procés de creixement personal i/o autoconeixement
 • Fer un canvi personal
 • Reorientar la carrera professional
 • Desenvolupar i millora competències professionals